Skip to content

Hankkeesta

cropped-varava_logo_RGB.png
kysymykset

Mitä?

VARAVA kehittää (1) ammattikorkeakoulujen kykyä tunnistaa rakenteellista rasismia, (2) opiskelijan palvelupolkua rekrytoinnista työllistymiseen ja (3) antirasistisia opetusmenetelmiä.

Hanketoimijat toteuttavat palvelumuotoiluprosessin kehittäen kolmansista maista tulevan opiskelijan palvelupolun vaiheita opintoihin hakeutumisesta työllistymiseen saakka. Prosessi sisältää valtakunnallisen kyselyn ja taustatutkimuksen sekä yhteiskehittämisen ja opetusmenetelmien kehittämisen työpajat. Kehittämistyö dokumentoidaan ja tarinallistetaan.

kysymykset

Toteuttajat

Laurea-ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ja Tampereen ammattikorkeakoulut ja Lyfta Oy toteuttavat palvelupolun kehittämisen. Yhteiskehittämiseen osallistuu korkeakoulujen opiskelijoita, henkilöstöä ja sidosryhmiä. Lyfta Oy dokumentoi ja tarinallistaa muutosprosessin. Yhteistyökumppaneina ovat kolmen korkeakoulun opiskelijakunnat, valtakunnalliset opiskelija- ja työntekijäjärjestöt (SAMOK, Arene, Akava, EK), antirasismin ja vastaanottavuuden asiantuntijoita, kuten siirtolaisuusinstituutti, Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO sekä muita keskeisiä yhteistyötahoja, yhteiskunnallisia vaikuttajia, asiantuntijoita, työnantajia ja kuntien toimijoita

Hankkeen rahoitus: Euroopan unioni, Euroopan turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto