Skip to content

Tulokset

cropped-varava_logo_RGB.png

Tällä sivulla esitellään lyhyesti kaikki hankkeessa tuotetut aineistot. Esittelyjen avulla voit valita itsellesi hyödyllisimmät tai kiinnostavimmat lähempään tarkasteluun. Siirry aineistoihin sivuston Ajankohtaista-valikosta.

Taustaselvitys ja kirjallisuuskatsaus

Selvityksessä tarkastellaan tutkimuksen, tilastojen ja kehittämistoiminnan kautta ammattikorkeakoulujen roolia kolmansien maiden kansalaisten kotoutumisessa ja yhteiskunnan vastaanottavuuden edistämisessä. Kansainvälisten osaajien koulutusta tarkastellaan sen eri vaiheissa: rekrytoinnissa, koulutuksessa ja työllistymisessä. Selvityksen tavoitteena on tehdä ristivalotus ammattikorkeakoulujen roolista toisaalta kv-osaajien rekrytoinnissa, osaamisen kehittämisessä ja työllistymisessä ja toisaalta peilaten toimia yhteiskunnalliseen vastaanottavuuden edistämiseen.
Lue taustaselvitys ja kirjallisuuskatsaus tästä

Valtakunnallisen kyselyn tulokset

Kyselyssä kartoitettiin havaintoja ja näkemyksiä ammattikorkeakoulujen vastaanottavuuden ongelmista ja kehittämistarpeista. Kyselyn tuloksia käytettiin osana hankkeessa toteutettua palvelumuotoiluprosessia.
Tustustu kyselyn aineistoon  tästä

Antirasistisia materiaaleja opetuksen tueksi

Tähän opetusaineistomateriaaliin on koottu antirasismiin liittyviä eri tahojen tuottamia materiaaleja, menetelmiä sekä muita hyödyllisiä aineistoja, joita opetus- ja ohjaushenkilöstö voivat hyödyntää työssään. Eri palveluntarjoajat, kuten koulutusorganisaatiot ja eri järjestöt, tarjoavat myös koulutuksia ja tapahtumia aiheesta. Näistä saa päivitettyä tietoa toimijoiden verkkosivuilta.
Tutustu opetusaineistoon tästä

MOOC – Antirasismista muutosvoimaa opettajan työhön 5 op

Tämän itsenäisesti suoritettavan, kaikille avoimen MOOC-opintojakson avulla pääset eläytymään etniseltä taustaltaan moninaisten opiskelijoiden polkuun ammattikorkeakouluopinnoissa. Aineistojen ja tehtävien kautta ymmärryksesi rasismista ja sen vastaisesta toiminnasta kasvaa ja saat keinoja toimia antirasistisesti omassa työssäsi ja arjessasi. Linkki kurssille on saatavilla vuoden 2022 lopussa.
MOOC sisällöt täällä

Videot ja podcastit

Videoissa ääneen pääsevät kansainväliset opiskelijat ja työnhakijat sekä koulutusorganisaatioiden edustajat. Videot toimivat opetusta täydentävinä materiaaleina sekä keskustelun aloittajina.
Tutustu videoihin tästä

Blogit

Eri alojen ammattilaiset ovat kirjoittaneet näkökulmia antirasistiseen työhön vapaa-ajan, työelämän ja opiskelun näkökulmista.
Lue hankkeen blogijulkaisut tästä

Toimenpide-ehdotus

Konkreettiset ja mitattavat toimenpide-ehdotukset päättäjille ja eri toimijoille. Tavoitteena on kehittää ammattikorkeakoulujen kykyä tunnistaa rakenteellista rasismia ja tukea opiskelijan palvelupolkua rekrytoinnista työllistymiseen sekä vahvistaa antirasistisia opetusmenetelmiä.