Skip to content

Yhdessä toiminnallisesti työskennellen – VARAVAn työpajojen tunnelmia ja tuotoksia / TAMK

Ensimmäinen työpaja

VARAVA -hankkeen alueellisessa sidosryhmätapaamisessa Tampereen ammattikorkeakoululla 18.3.2022 pohdittiin rasismia ja antirasismia runotyöskentelyn avulla. Jokainen kirjoitti post-it -lapuille kolme sanaa, jotka tulivat mieleen teemasta.

Sitten viiden hengen ryhmä muodosti jokaisen sanoista (yhteensä siis 15 sanaa) runon, johon sai lisätä muutaman sidossanan, ja taivuttaa alkuperäisiä sanoja. Tässä yhden ryhmän tuotos.

”Epävarmuutta parempi vaihtoehto on ilo ja rohkeus. Aktiivisesti pitää ymmärtää, hyväksyä ja huomioida. Yhdessä avoin keskustelu edistää inklusiivisuutta ja yhdenvertaisuutta.”

Toinen työpaja

Antirasismi opetuksessa -työpajassa 7.4.2022 Tampereen ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun erityisopettajaopiskelijat työstivät kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen dialogikorttien (Taike) avulla rasismiin/antirasismiin, tai yleensä monikulttuurisuuteen liittyviä tilanteita ja kokemuksia oppilaitosmaailmassa piirtämällä ja kirjoittamalla.

Kolmas työpaja

Laureassa 18.5. pidetyn Antirasismi opetuksessa -työpajan ohjelman aloitti Mixed Finns -kouluttajien esitys, jossa he kertoivat toteuttamastaan koulupilotista ja sen pohjalta laatimastaan oppaasta Opas antirasistisempaan koulutusjärjestelmään. https://www.mixedfinns.fi/

Lehtori Kosti Nivalainen sai aikaan osallistujissa tunnekokemuksia esittämällä videon irakilaisen viulistin Samer Saadin tulkinnasta Täällä pohjantähden alla. https://www.youtube.com/watch?v=3cdW-N3SHhg

Vuorovaikutus virtuaalisissa kohtaamisissa oli YC Felinin aiheena. YC aloitti kysymällä ”Mitä on sosiaalinen oikeudenmukaisuus?”, ja osallistujat tuottivat vastauksia. YC viittasi Ida Hummelstedtin väitöskirjatutkimukseen, jonka mukaan antirasistinen opetus ei onnistu ilman, että käsittelee samalla sosiaalisen oikeudenmukaisuuden aiheita. https://www.sttinfo.fi/tiedote/pelkka-hyvantahtoinen-monikulttuurisuuskasvatus-ei-riita-purkamaan-eriarvoisuutta-koulutuksessa?publisherId=3747&releaseId=69939737

YC kertoi tutkimuksista, joita vuorovaikutuksesta virtuaalisissa kohtaamisissa on tehty, ja johdatti osallistujat eri puolille maailmaa kohtaamaan ihmisiä Lyftan virtuaalisessa tarinamaailmassa.

Työpajan päätteeksi työskenneltiin yhdessä opiskelijakokemuksia pohtien ja ratkaisuja hahmotellen. Opiskelija Mariia Suris on kertonut kokemuksistaan ja opiskelupolustaan ei-suomenkielisenä opiskelijana Tampereen ammattikorkeakoulussa. Mariia kysyy ”Keskustellaanko yhdenvertaisuudesta?”. Työpajan osallistujat saivat ryhmissä pohdittavakseen Mariian opiskelupolun eri vaiheiden kokemuksia, esimerkiksi hakuvaihe, opintojen aloitus, tenttitilanteet, palautteen antaminen jne.

Keskustellaanko yhdenvertaisuudesta:
https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/hanketoiminta/keskustellaanko-yhdenvertaisuudesta/

Yhteenvetoa työpajoista

Työpajat ovat olleet mukavia kohtaamisia eri ihmisten kanssa. Osallistujat ovat olleet kiinnostuneita antirasismi opetuksessa -teemasta, ja osallistuneet aktiivisesti.

Olemme halunneet paitsi tarjota tietoa antirasismista, myös erityisesti osallistaa ihmisiä itse tiedostamaan oppilaitosmaailman rakenteellista rasismia toiminnallisten tehtävien kautta.

Koemme, että runot, piirtäminen, kirjoittaminen, sekä muunlainen yhdessä toiminnallisesti työskentely on toimiva menetelmä antirasismi-teemasta keskustelun virittämisessä. Toiminnallisen työskentelyn jälkeen keskustelu on runsasta ja antoisaa.

TAMKin media-alan opiskelijoista koostuva mediatuotantoyhtiö osuuskunta Co-opolis osallistuu VARAVA -hankkeeseen dokumentoimalla työpajoja, ja toteuttamalla haastatteluja.

 
Tampereen ammattikorkeakoulun VARAVA -hanketiimi: Sissi, Kosti, Leena ja Tomi